Adaty bahalandyrylan elektrik üpjünçiligi 48W

Gysga düşündiriş:

Giriş SPEC

Giriş naprýa .eniýe diapazony: 100-240Vac

Giriş ýygylygy: 50 / 60Hz

Häzirki giriş aralygy: 1A

AC syzyş akymy: ≤0.25mA


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy parametr

Gykylyk sesi: ≤200mVp
Tutuş wagty: 5 sek. min. @ 230Wac giriş, doly ýük
Işletmegiň gijikdirilmegi: 3 sek. iň ýokary @ 115 Wac
Setir düzgüni: ± 2%
Regulationük kadalaşdyrylyşy: ± 5%

Daşky gurşaw aýratynlygy.
Işleýiş temperaturasy: 0 ~ 40 ºC
Saklaýyş temperaturasy: -20 ~ 80 ºC
Otnositel çyglylyk: 10% ~ 90%
Iş wagtynda beýiklik: 5000M

6369715794741223831404556

Spesifikasiýa parametrleri

48W AU wilkasy / 48W ABŞ wilkasy / 48W EU wilkasy / 48W UK wilkasy / 48W CN wilkasy / 48W çalyşýan wilka / 48W iş stoly 2PIN / 48W iş stoly 3PIN

Model Çykyş naprýa .eniýesi (V) Çykyş akymy (A) Maks Power (W)
AK48WG seriýasy (II synp) 9.0-10.0 0.01-4.50 48
10.1-18.0 0.01-4.0 48
18.1-27.0 0.01-2.0 48

Bahalandyrylan güýç

Elektrik energiýasynyň öwrüliş tizligi aslynda elektrik üpjünçiliginiň bahalandyrylan güýji. Elektrik üpjünçiliginiň bir wagtyň dowamynda öwrüp biljek iň ýokary energiýasyny aňladýar. Kuwwat näçe uly bolsa, şonça-da gowy, ýöne elektrik üpjünçiligi näçe güýçli bolsa, şonça-da gymmat. 200 watt bolmaly däl. Kompýuter konfigurasiýasy üçin 400 wattlyk elektrik üpjünçiligini satyn alyň

Oük düzgüni (Oük düzgüni) Elektrik üpjünçiliginiň ýüküniň üýtgemegi, elektrik üpjünçiliginiň çykarylyşynyň üýtgemegine sebäp bolar. Loadük artýar we çykyş azalýar. Munuň tersine, ýük azalýar we çykyş köpelýär. Gowy elektrik üpjünçiliginiň ýük üýtgemeginden emele gelen çykyş üýtgemesi minimuma eltilýär, adatça indeks 3% ~ 5% bolýar.

Regulationük kadalaşdyryş tizligi, elektrik üpjünçiliginiň hilini ölçemek üçin görkeziji. Gowy tok üpjünçiliginiň naprýa dropeniýe peselmegi, ýük göterilende birikdirilende az bolýar.

Kesgitleme:

Giriş naprýa .eniýesi üýtgemese we ýük noldan bahalandyrylan gymmata üýtgese, çykyş naprýa .eniýesi üýtgeýär. Adatça göterim hökmünde aňladylýar.

Esasy mazmun

Aýratynlyklar
1 ýyl kepillik hyzmaty
Netijelilik derejesi: VI
Gözleg: 1-4KV
ESD: 4KV / 8KV
Dielektrik güýji Salam-Pot: 3750Wac / 1 minut
Synag synagy: 1 burç, 3 gyra, her gezek bir gezek. Sement uçaryna gaçyň, Boýy: 100 sm

UMUMY SPEC.

OVP: ultalňyşlyklar aýrylanda tok üpjünçiligi awtomatiki usulda dikeldiler
SCP: Çykyş zyýany bolmazdan we awtomatik dikeldilip bilner
OTP: Zyýan ýok, deformasiýa ýok
OCP: Elektrik üpjünçiligi häzirki näsazlyklar aýrylandan soň awtomatiki usulda dikeldiler
MTBF: 50 sagat min. doly ýükde 25 ºC töweregi.
EMC: FCC B synpy, CISPR22 B synpy, GB17625, EN55032, EN55014, EN55015, EN55020, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Agramy: Maks. 0.245kg, 60pc / guty

HOWPSUZlyk

60950: CB CE GS SAA CCC UL CUL PSE KC GEMS
60065: CB CE GS
61558: CB CE GS PSE

Hil

Ulanyş gerimi

AC / DC kommutasiýa elektrik üpjünçiligine daşarky elektrik üpjünçiligi diýilýär, AC / DC tok adapteri, (kommutasiýa güýji kommutasiýa güýji), kiçi göçme elektron enjamlary we elektron enjamlary üçin 100-240V AC naprýa .eniýesini öwürýän tok üpjünçiliginiň naprýa .eniýesini öwrüji enjamdyr. Adaty işlemek üçin elektrik enjamlaryna DC re modeimine.
48W-65W, noutbuk zarýad beriji, açyk howada energiýa saklaýjy enjam zarýad berijisi we häzirki wagtda iň meşhur “C PD” zarýad beriji, elektrik welosiped zarýad beriji, litiý batareýasynyň zarýad bermegi ýaly orta güýji bolan elektrik üpjünçiligi we güýçlendiriji.

ses_up

mazmun_kopiýa

paýlaş

 

Gaty gaplama prosesi

Gaplamanyň hilini ýokarlandyrmak. Önümiň aýratynlyklaryna görä, gaplama ülňüleri düzülmelidir we gaplamak we gözden geçirmek standartlara laýyklykda berk geçirilmelidir. Önümiň gaplanylyşy ökde däl bolsa, gaýtadan işlemeli. Önümiň bezegini yzygiderli gowulaşdyrmak, owadan we sahy netijelere ýetmek

Kompaniýanyň ssenariisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň