Wokary öndürijilik 100W öwrülişi

Gysga düşündiriş:

Giriş SPEC.
Giriş naprýa .eniýe diapazony: 100-240Vac
Giriş ýygylygy: 50 / 60Hz
Giriş häzirki aralygy: 1.5A
AC syzyş akymy: ≤0.25mA


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy parametr

Gykylyk sesi: ≤200mVp
Tutuş wagty: 5 sek. min. @ 230Wac giriş, doly ýük
Işletmegiň gijikdirilmegi: 3 sek. iň ýokary @ 115 Wac
Setir düzgüni: ± 2%
Regulationük kadalaşdyrylyşy: ± 5%

Daşky gurşaw aýratynlygy.
Işleýiş temperaturasy: 0 ~ 40 ºC
Saklaýyş temperaturasy: -20 ~ 80 ºC
Otnositel çyglylyk: 10% ~ 90%
Iş wagtynda beýiklik: 5000M

5

Spesifikasiýa parametrleri

Model Çykyş naprýa .eniýesi (V) Çykyş akymy (A) Maks Power (W)
AK100WG seriýasy (II synp) 12.0-16.5 0.01-6.0 80
16.6-24.0 0.01-5.40 91.2

Dinamiki öndürijilik

Dinamiki öndürijilik, ýük gaty üýtgese, tok üpjünçiliginiň dessine naprýa .eniýe üýtgemegine degişlidir. Muňa naprýatageeniýe üýtgemeleri we naprýa .eniýe tolkun formalary girýär. Levelük derejesi üýtgän pursatynda naprýa .eniýe näçe durnukly bolsa, şonça-da gowy we tolkun formasy näçe durnukly bolsa, şonça gowy.

Kuwwaty öwürmegiň netijeliligi

Elektrik üpjünçiligi gaty möhüm görkeziji bolany üçin bu görkeziji elektrik üpjünçiliginiň oňaýly taraplaryny kesgitläp biler. Öwürmek netijeliligi näçe ýokary bolsa, şonça-da gowy.

Çykyş güýjüni giriş güýji bilen bölüň. Mysal üçin, elektrik üpjünçiliginde 100 watt giriş we 80 watt çykyş bar bolsa, elektrik üpjünçiliginiň öwrüliş netijeliligi 80%

Americas certigicates with wire (1)
Americas certigicates with wire (2)
Americas certigicates with wire (3)

Esasy mazmun

Aýratynlyklar
1 ýyl kepillik hyzmaty
Netijelilik derejesi: VI
Gözleg: 1-4KV
ESD: 4KV / 8KV
Dielektrik güýji Salam-Pot: 3750Wac / 1 minut
Synag synagy: 1 burç, 3 gyra, her gezek bir gezek. Sement uçaryna gaçyň, Boýy: 100 sm

UMUMY SPEC.

OVP: ultalňyşlyklar aýrylanda tok üpjünçiligi awtomatiki usulda dikeldiler
SCP: Çykyş zyýany bolmazdan we awtomatik dikeldilip bilner
OTP: Zyýan ýok, deformasiýa ýok
OCP: Elektrik üpjünçiligi häzirki näsazlyklar aýrylandan soň awtomatiki usulda dikeldiler
MTBF: 50 sagat min. doly ýükde 25 ºC töweregi.
EMC: FCC B synpy, CISPR22 B synpy, GB17625, EN55032, EN55014, EN55015, EN55020, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Agramy: Maks. 0.401kg, 40pc / guty

HOWPSUZlyk

60950: CB CE GS SAA CCC UL CUL PSE

Hil

Haýsy şahadatnamalary berdiňiz?

Kompaniýanyň ISO9001 we ISO14001 şahadatnamalary bar.

Önümçilik prosesi nähili?

Medeniýetli önümçilikde gowy iş ediň, esasanam önümçiligiň göwnejaý bolmagyny üpjün etmek üçin iş stansiýasy gurallary bilen enjamlaşdyrylan gowy önümçilik tertibini saklaň. ýaşyl gurşawy saklaň, hapalanmagyň we tozanyň öňüni alyň. Sahypadaky dolandyryşy güýçlendiriň, "6S" dolandyryşyny güýçli höweslendiriň

Satyn almalar

Şereketiňiziň satyn alyş ulgamy näme?

Kompaniýa esasy çig mallary anyk kesgitleýär we in engineeringenerçilik arkaly bu satyjylar bilen gowy gatnaşyk saklaýar:

Howpsuzlyk komponentleri, meselem, predohraniteller, Y kondensatorlar, X kondensatorlar, transformatorlar, fotokuplingler, varistorlar, termistorlar we ş.m. howpsuzlyk kepilnamasyna laýyklykda marka habar berilýär.

Tölegiň şerti

Siziň kabul edip biljek töleg usullaryňyz haýsylar?

TT: 30 we öňünden, ugratmazdan ozal 70% deňleşdiriň

L / C tarapyndan töleg, hyzmatdaşlyk döwründen soň (köplenç ýarym ýyldan soň) seredilip bilner.

Kompaniýanyň ssenariisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň