Jemleýji gözleg we gaplama 120W

Gysga düşündiriş:

NPUT SPEC.
Giriş naprýa .eniýe diapazony: 100-240Vac
Giriş ýygylygy: 50 / 60Hz
Giriş häzirki aralygy: 3.5A
AC syzyş akymy: ≤0.25mA


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy parametr

Gykylyk sesi: ≤200mVp
Tutuş wagty: 5 sek. min. @ 230Wac giriş, doly ýük
Işletmegiň gijikdirilmegi: 3 sek. iň ýokary @ 115 Wac
Setir düzgüni: ± 2%
Regulationük kadalaşdyrylyşy: ± 5%

Daşky gurşaw aýratynlygy.
Işleýiş temperaturasy: 0 ~ 40 ºC
Saklaýyş temperaturasy: -20 ~ 80 ºC
Otnositel çyglylyk: 10% ~ 90%
Iş wagtynda beýiklik: 5000M

6372610297472406956006785

Spesifikasiýa parametrleri

120W iş stoly / 120W iş stoly

Model Çykyş naprýa .eniýesi (V) Çykyş akymy (A) Maks Power (W)
AK120WG seriýasy (I synp II + II) 12.0-55V 0.1-9A 132

Elektron önümleri öndürmek prosesi:

1. Komponentler zawodda, PCB tagtasy zawodda barlanýar.

2. Komponentler aňsat goýmak üçin emele gelýär we emele gelýär.

3. SMT çipi, şöhlelendirilen lehimden soň, çip enjamy PCB-de oturdylýar.

4. SMT-den zynjyr tagtasyny el bilen salyň we guruň. Esasan ýerüsti gurnap bolmaýan deşikli enjamlar üçin.

5. El bilen salnandan soň, tolkun lehimleri ýerine ýetirilýär we soňra ikinji derejeli goýmak diýilýän kebşirlemek arkaly üýtgedilmeli.

6. Synag ikinji goýlandan soň geçirilip bilner.

7. Synag, adatça, üç ädimden ybarat: başlangyç synag, (gurnama), garrylyk we retest.

8. Jemleýji gözleg we gaplamak.

Esasy mazmun

Aýratynlyklar
1 ýyl kepillik hyzmaty
Netijelilik derejesi: VI
Gözleg: 1-4KV
ESD: 4KV / 8KV
Dielektrik güýji Salam-Pot: 3750Wac / 1 minut
Synag synagy: 1 burç, 3 gyra, her gezek bir gezek. Sement uçaryna gaçyň, Boýy: 100 sm

UMUMY SPEC.

OVP: ultalňyşlyklar aýrylanda tok üpjünçiligi awtomatiki usulda dikeldiler
SCP: Çykyş zyýany bolmazdan we awtomatik dikeldilip bilner
OTP: Zyýan ýok, deformasiýa ýok
OCP: Elektrik üpjünçiligi häzirki näsazlyklar aýrylandan soň awtomatiki usulda dikeldiler
MTBF: 50 sagat min. doly ýükde 25 ºC töweregi.
EMC: FCC B synpy, CISPR22 B synpy, GB17625, EN55032, EN55014, EN55015, EN55020, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Agramy: Maks. 0.401kg, 40pc / guty

HOWPSUZlyk

62368: UL / CUL GS CE CB SAA PSE CCC

Hil

Ulanyş gerimi

Powerokary kuwwatly kommutasiýa elektrik üpjünçiligi, ýokary tizlikli geçiriji we zynjyr dolandyryş wyklýuçateliniň kesilmegi. Highokary ýygylyklara öwrülen AC güýji transformator üçin transformator bilen üpjün edilýär, netijede bir topar topar ýa-da köp setli naprýa .eniýe zerur.
Kommutasiýa elektrik üpjünçiligini, adatça, izolýasiýa we izolýasiýa däl iki görnüşe bölmek bolar we izolýasiýa görnüşinde kommutator transformatory bolmaly, ýöne izolýasiýa edilmeli däl.
Gündelik durmuşymyzda bu has güýçli we zarýadly enjamlar. Elbetde, has güýçli elektrik üpjünçiligi bar, ýöne şol elektrik üpjünçiligi we zarýad berijiler bilen deňeşdirilende, 85W-240W elektrik üpjünçiligi, mysal üçin elektron lukmançylyk enjamlary pudagynda, elektron enjamlary, uly göwrümli uniwersal enjamlar, Uly lampalar, inwertorlar, senagat güýji üpjünçilik ulanylýar.

ses_up

mazmun_kopiýa

paýlaş

 

Kompaniýanyň ssenariisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň