Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Öndüriji?

Hawa, 2011-nji ýyldan bäri professional güýç adapter öndürijisidiris.

2. Sizde haýsy şahadatnama bar?

Birnäçe hususy galyplar üçin UL, ETL, FCC, CE, GS, CB, UKCA, KC, KCC, CB, PSE, SAA, RCM, C-Tick, BIS & CCC şahadatnamasyny geçdik.

3. Mysal üçin sargyt kabul ederlikmi?Hawa bolsa, gurşun wagtyny alyň?

Hawa, nusga sargyt kabul ederliklidir.Specialörite talaplar bolmasa gurşun nusgasynyň nusgasy 7 gün.

4. customöriteleşdirilen nusgalary kabul edip bilerismi?

Nusga sargytlary üçin hiç hili mesele ýok, resmi sargytdan ozal hilini barlap görüň.

5. OEM we ODM barmy?

Hawa, müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümleri üpjün edip bileris.

6. Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin MOQ näme?

MOQ her model üçin 2k.Täze müşderi üçin 1stsynag tertibi, müşderileri has gowy goldamak we bazary synamak üçin 500pcs / model kabul edýäris.

7. Ortaça gurşun wagty näçe?

Önümiň gowşurylyş senesi, sargyt mukdaryna görä töleg alnandan 15-30 gün soň.

8. Siziň hödürläp biljek iberiş usullaryňyz haýsylar?

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda gyssagly, howa ýa-da deňiz arkaly.

9. Önümleriňiz kepillik bilen gelýärmi?

Hawa, 2 ýyl kepillik bermegi wada berýäris.

10.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza TT, west Union ýa-da paypal arkaly edip bilersiňiz

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?